מבחן הכנסה לזכאים לגמלת סיעוד בקיבוצים
בחוזר מידע בדבר תיקון הבסיס לקביעת מבחן הכנסה לזכאי לגמלת סיעוד שהוא חבר קיבוץ, החל מינואר 2011.
מבחן הכנסה לזכאים לגמלת סיעוד בקיבוצים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200