חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה
בחוזר עדכון אודות חוק חדש, המתייחס לעמותות ולחברות לתועלת הציבור, אשר נכנס לתוקף החל ממרץ 2011.
חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200