מחדל בעבר בניהול הספרים - אינו מהווה עילה לסירוב רשויות המע"מ לרישום עוסק
בית המשפט המחוזי קבע, כי רשויות מס ערך מוסף אינן רשאיות לסרב לרשום עוסק, כעוסק מורשה, גם כאשר מדובר בעוסק שהורשע בעבר במחדלים בניהול ספריו וכן כאשר לבעלי המניות בעסק יש חברות אחרות עם חובות ו/או עם בעיות דיווח אחרות.
מחדל בעבר בניהול הספרים - אינו מהווה עילה לסירוב רשויות המע"מ לרישום עוסק
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200