אכיפת חוזה בין מושב למשתכנים
בית המשפט המחוזי פסק, כי באם הצדדים לחוזה עמדו בתנאיו, נכון ליום חתימתו, הרי ששינוי החלטת מינהל מקרקעי ישראל, הקשורה לפרטי החוזה, אינה משפיעה על קיומו.
אכיפת חוזה בין מושב למשתכנים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200