מענקים ששולמו לעובדי חברה בגין פיצולה והפרטתה - הינם תקבולים הוניים
בית המשפט המחוזי פסק, שמענקים ששולמו לעובדי חברה ממשלתית בגין פיצולה והפרטתה - הינם תקבולים הוניים. כמו כן, נקבע שמועד ההכרה, לצרכי מס, בתקבולים - הינו מועד קבלת ההחלטה על השינוי בחברה (ולא מועד תחילת העסקתו של העובד).
מענקים ששולמו לעובדי חברה בגין פיצולה והפרטתה - הינם תקבולים הוניים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200