באם לא סוכם אחרת - מחיר העסקה כולל מע"מ
בית המשפט העליון קבע, שכאשר לא נקבע בחוזה מכר בהוראה מפורשת, כי למחיר העסקה יתווסף מס ערך מוסף, הרי שחזקה היא כי מס הערך המוסף כבר נכלל במחיר העסקה.
באם לא סוכם אחרת - מחיר העסקה כולל מע"מ
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200