הסדר ביניים המתיר את המשך הבניה והשכרת הדירות בקיבוצים
בחוזר עיקרי ההסכם בדבר הסדר ביניים, שנחתם בין התנועה הקיבוצית למנהל מקרקעי ישראל. הסדר המעוגן בהחלטת הנהלה של מינהל מקרקעי ישראל מספר 2881 בנושא "שכירויות בקיבוצים", מיום 18 בינואר 2011.
הסדר ביניים המתיר את המשך הבניה והשכרת הדירות בקיבוצים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200