הוצאות ריבית והפרשי הצמדה שנוצרו בגין חוב למס הכנסה ניכויים - מותרות בניכוי
בית המשפט העליון קבע, כי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה שנוצרו בגין חוב למס הכנסה ניכויים - מותרות בניכוי.
הוצאות ריבית והפרשי הצמדה שנוצרו בגין חוב למס הכנסה ניכויים - מותרות בניכוי
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200