חוזה החכירה האחיד לקיבוץ - אינו בבחינת חוזה אחיד מקפח
בית הדין לחוזים אחידים קבע, כי התנאים הקבועים בחוזה החכירה: "חוזה חכירה לקיבוץ" - אינם בבחינת תנאים מקפחים בחוזה אחיד. מנגד נקבעו בפסק הדין תיקונים בחלק מהסעיפים. בחוזר עיקרי הסוגיות שנדונו בפסק הדין.
חוזה החכירה האחיד לקיבוץ - אינו בבחינת חוזה אחיד מקפח
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200