החלטה 1226 - החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים
בחוזר עדכון בדבר החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1226 - החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים. החלטה זו מעדכנת את החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 949 ו- 1163.
החלטה 1226 - החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200