החלטה 1222 - הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים (הוראת שעה)
בחוזר עיקרי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1222 - הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים (הוראת שעה).
החלטה 1222 - הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים (הוראת שעה)
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200