הגשת בקשות להכרה בהוצאות מו"פ לצרכי מס לפי סעיף 20א' לפקודה
לאור הירידה בשיעורי מס החברות בשנים הבאות ושינויי החקיקה בחוק לעידוד השקעות (במסגרתו ירד מס החברות לשיעורים שבין 6% לחברות באזור עדיפות א' ו-12% לחברות בשאר אזורי העדיפות) - מומלץ לבדוק את ההשלכות של עיתוי ההכרה בהוצאה והשלכות המס.
הגשת בקשות להכרה בהוצאות מו"פ לצרכי מס לפי סעיף 20א' לפקודה
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200