הודעת מממ"י בדבר הענקת זכויות במקרקעין להקמת מיזמים תיירותיים
ברצוננו לעדכנכם בדבר הודעת מינהל מקרקעי ישראל ומשרד התיירות על אפשרות להגיש בקשות להענקת זכויות במקרקעין להקמת מיזמים תיירותיים, לרבות מיזמים מלונאים.
הודעת מממ"י בדבר הענקת זכויות במקרקעין להקמת מיזמים תיירותיים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200