מחלק חשמל - עדכונים
נמסר לנו מרשות החשמל, שההנחיה בדבר אופן ההתחשבנות עם חברת החשמל, אמורה להתפרסם במהלך הרבעון הראשון של 2011, אז יידרש כל קיבוץ להסדיר את מעמדו החוקי - פרטים נוספים בחוזר.
מחלק חשמל - עדכונים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200