מפעל מוטב - מועד אחרון להודעה על שנת בחירה - תזכורת
המועד האחרון להודעה על בחירה בשנת 2009 כ"שנת בחירה" הינו העיתוי המוקדם מבין - המועד להגשת דוח המס לשנת 2009, בהתחשב באורכות שקיבל התאגיד לבין עד לחלוף 12 חודשים מתום שנת המס הנבחרת כ"שנת בחירה".
מפעל מוטב - מועד אחרון להודעה על שנת בחירה - תזכורת
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200