חוזר מים מיוחד - דצמבר 2010
בחוזר עדכון אודות פרסום הנחיות על ידי רשם האגודות השיתופיות בדבר חלוקת מכסת המים לחקלאות באגודה שיתופית, המסווגת כ"מושב עובדים" או "כפר שיתופי", לקראת שנת 2011.
חוזר מים מיוחד - דצמבר 2010
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200