בקשה להסרת עוסק ומלכ"ר מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ לשנת המס 2011
רשות המסים פרסמה טפסי בקשה להסרת עוסק ומלכ"ר מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ לשנת המס 2011.
בקשה להסרת עוסק ומלכ"ר מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ לשנת המס 2011
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200