בקשה לחידוש אישור להכרה במוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 תוגש עד 31.10.10
לאחרונה הודיעה רשות המסים, כי מוסד ציבורי, אשר תוקף האישור שברשותו יפוג החל מיום ה-31 בדצמבר 2010 - נדרש להגיש בקשה להארכת האישור. במקביל, פרסמה הרשות חוברת הנחיות לעניין חידוש אישור הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46.
בקשה לחידוש אישור להכרה במוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 תוגש עד 31.10.10
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200