בעת רכישת דירה בהרחבה - יש לשלם מס רכישה בגין מרכיב הקרקע בלבד
בית המשפט העליון פסק, לאחרונה, כי בעת רכישת דירה בהרחבה - יש לשלם מס רכישה בגין מרכיב הקרקע ואילו בגין רכישת שירותי הבניה מהקבלן לא ישולם מס רכישה.
בעת רכישת דירה בהרחבה - יש לשלם מס רכישה בגין מרכיב הקרקע בלבד
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200