לשם קביעת התיישנות בפלישה למקרקעין נדרשת ידיעת הבעלים אודות הפלישה
בית המשפט המחוזי פסק, כי פולש למקרקעין, שלא הוכיח את מועד תחילת החזקתו ואת רציפותה במקרקעין מוסדרים, לא יוכל לטעון להתיישנות. אי ידיעת הבעלים על דבר הפלישה מונע גם טענת זכויות כבר-רשות.
לשם קביעת התיישנות בפלישה למקרקעין נדרשת ידיעת הבעלים אודות הפלישה
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200