זכאות לפיצוי בגין השבת קרקע חקלאית להקמת שכונה הרחבה בקיבוצים ובמושבים
בית המשפט המחוזי פסק, כי קיבוץ המשנה ייעוד קרקע חקלאית, המוחכרת לו לצורך הקמת שכונת מגורים, אינו זכאי לפיצוי בגין השבת הקרקע למינהל.
זכאות לפיצוי בגין השבת קרקע חקלאית להקמת שכונה הרחבה בקיבוצים ובמושבים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200