נוער בהתנדבות בשנת שרות - תזכורת
בחוזר רענון הנוהל בדבר רישום נוער היוצא לפעולות התנדבות למטרות ציבוריות או לאומיות כך שיקבלו כיסוי ביטוחי מתאים למקרה של פגיעה בזמן שרותם כמתנדבים.
נוער בהתנדבות בשנת שרות - תזכורת
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200