חוק ההתיישנות חל על חובות לביטוח הלאומי
בית הדין האזורי לעבודה פסק, כי על חובות לביטוח לאומי, שזמן היווצרותם עולה על שבע שנים ואשר המוסד לביטוח לאומי לא החל בהליכי גביה לגביהם - חל חוק ההתיישנות ולפיכך הינם בטלים.
חוק ההתיישנות חל על חובות לביטוח הלאומי
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200