מו"מ מול משרד החקלאות אינו מאפשר חריגה מהקצאת מים ללא הטלת סנקציות
בית הדין לענייני מים קבע, כי אין בקיומו של משא ומתן מול משרד החקלאות כדי לאפשר חריגה מההקצאה ללא הטלת סנקציות עונשיות על ידי נציבות המים.
מו"מ מול משרד החקלאות אינו מאפשר חריגה מהקצאת מים ללא הטלת סנקציות
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200