חבר ועד מקומי לא יוכל לכהן במקביל גם כחבר במועצה האזורית
בחוזר פרטים בדבר תיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958, הקובע, כי חבר ועד מקומי לא יוכל לכהן במקביל גם כחבר במועצה האזורית.
חבר ועד מקומי לא יוכל לכהן במקביל גם כחבר במועצה האזורית
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200