הכרה כמוסד כספי לעניין מס הכנסה - אינה תלויה בסיווג על ידי מנהל מע"מ
בית המשפט העליון קבע, כי ההכרה בחברה כמוסד כספי לעניין חוק התיאומים (מס הכנסה) אינה תלויה בסיווג פורמאלי כמוסד כספי על ידי מנהל מע"מ.
הכרה כמוסד כספי לעניין מס הכנסה - אינה תלויה בסיווג על ידי מנהל מע"מ
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200