אין לנכות פחת משווי רכישה באם הפחת לא נתבע בפועל
ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין פסקה, כי בעת מכירת נכס מקרקעין בו פעל עסק - אין לנכות משווי הרכישה את סכום הפחת שנצבר בגין הנכס, באם הפחת לא נתבע במשך השנים לעניין תשלום מס הכנסה.
אין לנכות פחת משווי רכישה באם הפחת לא נתבע בפועל
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200