חידוש תוקף החלטה 897 והרחבת החלטה 817 של מועצת מקרקעי ישראל
בחוזר עדכון בדבר החלטות מועצת מקרקעי ישראל מיום 5 ביולי 2010 בעניין חידוש תוקף החלטה 897 "הנחות בהקצעת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון - הוראת שעה והרחבת תוקף החלטה 817 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע", המעניקה פטור מדמי חכירה ליישובים הנמצאים בקו עימות.
חידוש תוקף החלטה 897 והרחבת החלטה 817 של מועצת מקרקעי ישראל
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200