המועד האחרון להגשת דוחות כספיים לשנת 2009, על ידי אגודות, הינו ה-31 באוגוסט 2010 (תזכורת)
בחוזר תזכורת בגין המועד, טפסים נלווים וכן התייחסות לאגודות שטרם החלו לפעול.
המועד האחרון להגשת דוחות כספיים לשנת 2009, על ידי אגודות, הינו ה-31 באוגוסט 2010 (תזכורת)
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200