חשמל ואנרגיה בקיבוצים ומושבים - עדכונים
בחוזר עדכון על הסדרת מערכות פוטוולטאיות קטנות (עד 50 KW) ופרטים על הסדר "השלה יזומה באמצעות פסגה ניידת".
חשמל ואנרגיה בקיבוצים ומושבים - עדכונים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200