הצבת קרוונים למגורי עובדים זרים - תזכורת
בחוזר תזכורת בדבר התנאים לקבלת הסכמת המינהל, להצבת מבני מגורים ארעיים (קרוונים) למגורי פועלים זרים בחלקה א' של הנחלה במושב ובשטח המחנה המיועד למגורים בקיבוץ.
הצבת קרוונים למגורי עובדים זרים - תזכורת
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200