ניכוי מס התשומות - בערכו הנומינלי או הריאלי?
בית המשפט העליון קבע, כי מס תשומות ינוכה בערכו הנומינלי, גם כאשר מס העסקאות (ממנו מנוכה מס התשומות) מחושב בערכו הריאלי במסגרת חישוב שומה לפי מיטב השפיטה.
ניכוי מס התשומות - בערכו הנומינלי או הריאלי?
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200