מימוש אופציה להארכת חוזה חכירה אינו חייב במס רכישה
בית המשפט המחוזי קבע, כי חידוש חכירה, בהתאם לאופציה הגלומה בחוזה החכירה המקורי, אינו חייב במס רכישה.
מימוש אופציה להארכת חוזה חכירה אינו חייב במס רכישה
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200