ניכוי נוסף של 25% עד 50% לגבי נכסים שנרכשו עד 30.6.03 ופעלו באזורים מועדפים
הזכאות תחול בגין שנות המס ה"פתוחות" נכון ליום 28 באפריל 2010 ובתנאי שהדוח בו נדרש הניכוי הנוסף יוגש עד ליום ה-31 בדצמבר 2010 פרטים בחוזר.
ניכוי נוסף של 25% עד 50% לגבי נכסים שנרכשו עד 30.6.03 ופעלו באזורים מועדפים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200