חשמל סולארי
המדינה הגדירה כיעד אסטרטגי מציאת דרכים לניצול יתרון זה בכדי להגיע למצב בו עד שנת 2020 תיוצר 20% מצריכת החשמל במדינה מאנרגיה מתחדשת – פירוט והמלצות בחוזר.
חשמל סולארי
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200