"שאיבה שניה" - החזר הוצאות לשנים 1999 - 2009
כפי שהודענו בשני חוזרינו האחרונים – פרסמה רשות המים נוהל לחלוקת תמיכות לצרכני מים למטרת חקלאות שנדרשו בשנים 2009 – 1999 להגביר לחצים באופן עצמאי (בד"כ באמצעות בוסטרים) – באותם מקומות בהם לא הצליחה חב' מקורות לספק את המים בלחץ הנדרש בשטח החקלאי.

בחוזר עיקרי הדרישות להגשת החומר הרלוונטי.
"שאיבה שניה" - החזר הוצאות לשנים 1999 - 2009
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200