מתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים - הבהרות
המגזר הקיבוצי נכלל בהגדרת "מחלק חשמל היסטורי" ועל כן מחובתם של כל הקיבוצים להסדיר חוקית את פעילות חלוקת החשמל. בחוזר פירוט החלופות והשיקולים המשפעים על החלטת הקיבוץ מהי החלופה המועדפת.
מתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים - הבהרות
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200