נוהל קבלת היתר להעסקת עובד זר נוסף לחקלאי בעל מגבלה פיזית המונעת עבודה עצמית
חקלאי המפעיל משק בעצמו, אשר נמנע ממנו לבצע עבודה פיזית במשקו מחמת נכות או חולי, רשאי למלא את טופס החריגים, המצורף לחוברת המפקד, לצורך הקצאת עובדים זרים לשנת 2010 ולבקש תוספת הקצאה להיתר להעסקת עובד זר (להלן "בקשה הומאנית").
נוהל קבלת היתר להעסקת עובד זר נוסף לחקלאי בעל מגבלה פיזית המונעת עבודה עצמית
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200