אושר תוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998- , קבע בשנת 1998 , בהוראת שעה, שהיתה תקפה לשנים עשר שנים ועמדה לפוג בתחילת חודש מרס 2010 , כי מעביד המעסיק מעל 25 עובדים חייב לתת ביטוי הולם לאנשים עם מוגבלות בקרב עובדיו.
אושר תוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200