באם לא נוצלה מלוא מכסת המים בשנה כלשהי - רשאית רשות המים להפחיתה בשנים שלאחר מכן
ברצוננו לעדכנכם בדבר פסיקת בתי המשפט העליון (בג"ץ 4192/09 אגודת המים השיתופית בעין
חרוד נ. מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב) המשאירה בתוקף את התיקון בכללי המים
הקובע, כי במקרה בו לא נוצלה מלוא מכסת המים בשנה כלשהי - רשאית רשות המים להפחיתה
בשנים שלאחר מכן.
באם לא נוצלה מלוא מכסת המים בשנה כלשהי - רשאית רשות המים להפחיתה בשנים שלאחר מכן
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200