אושרה אורכה להגשת דוחות על ידי עמותות וחברות לתועלת הציבור
כידוע, על עמותות וחברות לתועלת הציבור להגיש לרשם העמותות אחת לשנה דוח כספי וביחד עמו דוח המסקר מילולית את הפעילות.
מלכתחילה מועד הגשת הדוחות הינו: יום ה- 30 ביוני בשנה שלאחר השנה המדווחת.
אושרה אורכה להגשת דוחות על ידי עמותות וחברות לתועלת הציבור
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200