דחיית מועד הדיווח השנתי למע"מ של עוסקים הרשומים באיחוד עוסקים
רשויות המס הודיעו על הארכת המועד האחרון לדיווח מיום ה-31 במרץ 2010 ליום ה-31 במאי 2010.
דחיית מועד הדיווח השנתי למע"מ של עוסקים הרשומים באיחוד עוסקים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200