אחריות המושב וחברי הוועד כלפי חברי האגודה
בית המשפט העליון פסק, כי לחברי ועד האגודה קיים שיקול דעת בניהול האגודה וכי הוועד אינו נדרש להסכמת חברי האסיפה הכללית לכל החלטה.
אחריות המושב וחברי הוועד כלפי חברי האגודה
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200