בית המשפט לא יחליף את שיקול דעתו בשיקול הדעת של הוועד - כל עוד פועל הוועד בתום לב
בית המשפט השלום פסק, כי ועד המושב השיתופי רשאי לקבל החלטה האוסרת על חבר להציב אנטנה סלולארית בשטח המשבצת המושכר לו.
בית המשפט לא יחליף את שיקול דעתו בשיקול הדעת של הוועד - כל עוד פועל הוועד בתום לב
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200