הוראות ניהול ספרים - תזכורת
על פי הנחיות ספרי חשבונות הוראות מס הכנסה ותקנות מס ערך מוסף1976- יש לערוך את ספרי החשבונות של העסק ואת מסמכי התיעוד (אסמכתא) הניתנים בעת עריכת עסקה - בהתאם לכללים כפי שנקבעו על ידי רשות המסים.
רישום נכון בהתאם לכללי הדיווח החשבונאי - מונע תקלות ועימותים למול שלטונות המס (כולל פסילת ספרים).
לאור חשיבות ניהול ספרים בדרך התואמת את הוראות ניהול ספרים, בחוזר תמצית הוראות ניהול ספרים כהופעתן בתקנות השונות.
הוראות ניהול ספרים - תזכורת
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200