הגבלת אפשרות "רצף פיצויים" לצורך קבלת פטור ממס
בחוזר פרטים אודות תיקון 173 לפקודת מס הכנסה בנושא החלת תקרות לקופות גמל לפיצוי פיטורין עליהן ניתן להחיל רצף פיצויים .
הגבלת אפשרות "רצף פיצויים" לצורך קבלת פטור ממס
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200