השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר
בחוזר עיקרי הודעת מינהל מקרקעי ישראל בדבר שכירות קרקע חקלאית לזמן קצר לעונת התשע"א 2010 -2011.
השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200