ניתן להעסיק עובד זר, שהיתר העסקתו רשום על שם אחד השותפים, בתחומים בהם ניתן ההיתר
בית הדין האזורי לעבודה פסק, כי שותף רשאי להעסיק בשותפות עובד זר שהיתר העסקתו רשום על שם השותף, בתחומים בהם ניתן ההיתר.
ניתן להעסיק עובד זר, שהיתר העסקתו רשום על שם אחד השותפים, בתחומים בהם ניתן ההיתר
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200