מערכת לניהול יומן רכב ממוחשב
הננו להפנות תשומת לבכם, פעם נוספת, לשינויים שחלו בתקנות מס הכנסה המתייחסות להכרה בהוצאות רכב.
מערכת לניהול יומן רכב ממוחשב
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200