חובת דיווח מקוון לרשויות מס ערך מוסף - שאלות ותשובות
בחוזר תשובות לשאלות אופייניות, המגיעות למשרדנו, בעקבות החלת חובת דיווח מקוון לרשויות מס ערך נוסף. התשובות מבוססות על הנחיות רשות המסים ועל תיקון 37 לחוק מס ערך מוסף.
חובת דיווח מקוון לרשויות מס ערך מוסף - שאלות ותשובות
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200